Ordlista

Ackumulerad inkomst

Amortering
Den del av betalningen som går till att betala av skulden, den del som bara är ränta räknas inte med.

Annuitet

Aviseringsavgift
Den avgift som låntagaren betalar för att få en inbetalningskort skickat hem till sig, vid betalning via autogiro slipper man denna avgift.

Blanco

Borgen

Borgenär
Annat namn för fordringsägare

Effektiv ränta
Totala kostnaden för ett lån i procent, i denna procent ingår alla avgifter som aviseringsavgifter och uppläggningskostnader. Det vill säga vad den egentliga ränta blir.

Ränta

Fordran

Fordringsägare
Den du är skyldig pengar

Gäldenär
Den som har en skuld till en annan person.

Hypotekslån
Lån där det finns någon typ av säkerhet, det vanligaste är ett bostadslån men kan även vara andra saker som har ett bestående värde.

Insolvent
Samma sak som att en person inte kan betala det den är skyldig.

Kredit
Samma sak som lån.

Kreditupplysning
Upplysning från ett kreditupplysningsföretag om någons skulder, inkomster och betalningsanmärkningar.

Kreditgivare
Samma sak som långivare, det vill säga den som lånar ut pengar.

Kreditprövning
Görs för att kontrollera någons betalningsförmåga. Innefattar oftast att en kreditupplysning görs.

Lånelöfte
Löfte om att få låna en viss summa pengar, man skaffar ofta ett lånelöfte innan husköp för att veta att man får låna en viss summa i förväg.

Långivare
Den som lånar ut pengar, ofta en bank men kan även vara annat företag eller en privatperson.

Mantalsskriven

Privatlån
Ett lån som oftast inte överstiger 350.000kr och som inte behöver någon form av säkerhet.

Ränta

Löptid

Återbetalningstid
Den tid det är planerat att man ska betala tillbaka sitt lån på.